ÚVOD Ilustrační foto obuvi Ilustrační foto
ARCHIV NOVINEK
1. 2. 2023
news


Převod části závodu na PROTEOR CZ s.r.o.

Dovolujeme si informovat, že smlouvou o převodu části závodu ze dne 27.1.2023 byla část závodu společnosti ERGON a.s., se sídlem Praha 6, Papírenská 1, PSČ 16000, IČ 60193701, označená jako Soubor jmění sloužící a užívaný prodávajícím k provozování obchodní činnosti spočívající v ortopedické činnosti, zejména ve výrobě a prodeji zakázkové ortopedické obuvi, ortopedických vložek a činnosti ortotika protetika, převedena na společnost PROTEOR CZ s.r.o., se sídlem U Parku 2720/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 48396818. O převodu části závodu byl sepsán doklad o koupi části obchodního závodu ve smyslu § 2180 odst. 1 občanského zákoníku, a byl založen do sbírky listin společnosti PROTEOR CZ s.r.o. dne 1.2.2023.

Společnost PROTEOR CZ s.r.o. je významným nestátním zdravotnickým zařízením a renomovaným výrobcem zakázkových zdravotnických prostředků, členem mezinárodní skupiny PROTEOR S.A.S se sídlem ve Francii. Jsme rádi, že tato transakce má potenciál dalšího rozvoje služeb nejenom v oblasti ortopedické obuvi a služeb ale i díky vysoké kompetenci Proteoru v dalších oblastech, zejména pak protetiky a ortotiky. Zákazníci tak získávají opravdu silného a zkušeného partnera. Naši zaměstnanci činní v oblasti divize ortopedie se stali od 1.2. zaměstnanci společnosti Proteor CZ, přičemž jejím prostřednictvím budou obslouženy veškeré aktivní ortopedické zakázky vydávané pacientům/zákazníkům po rozhodném dni 31.1.2023. Rovněž telefonické kontakty by měly být pro snazší koordinaci zachovány. Věříme, že zachováte svoji přízeň i v novém nastavení, které, jak věříme, je velkou příležitostí pro další rozvoj a zlepšování služeb v oblasti ortopedické výroby.

Ke stejnému datu (tj. k 31.1.2023) jsme ukončili provozování maloobchodních výdejen a prodejen. Veškerá případná práva zákazníků související s pořízením zboží v těchto prodejnách před jejich uzavřením (31.1.2023) je možno uplatnit přímo na adrese sídla naší společnosti či optimálně poštovní cestou tamtéž. Děkujeme za pochopení.< < Zpět k archivu novinek < <
PRODUKTY A SLUŽBY
ORTOPEDICKÁ OBUV
individuální ortop. obuv na zakázku
ORTOP. VLOŽKY
individuální ortop. vložky, digitální baropodometrie
ORTOP. VLOŽKY SÉRIOVÉ
seriové ortop. vložky
TEXTIL
výroba a prodej zdravotnického textilu
PRODEJNY
prodejny zdravotnických potřeb
PRONÁJMY
nebytové prostory v Ergonu k nájmu
ERGON a. s., Papírenská 1, 160 00 Praha 6 | tel: +420 234 123 111 | fax: +420 234 123 254 | info@ergon.cz | www.ergon.cz

Tyto internetové stránky představují nezávazné informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost ERGON a.s. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině.